Công ty cổ phần viễn thông FPT – FPT Telecom Hải Phòng
186 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng
Tel: 0977.986.456 | Email: [email protected]
Website: www.lapcapquangfpt24h.net